Algemene voorwaarden

ABC Zorg houdt zich aan de algemene voorwaarden van Zorgthuisnl en Actiz. Voor cliënten van ABC Zorg geldt de algemene module.

Daarnaast kunnen de bijzondere modules Wijkverpleging of Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig pakket Thuis (VPT) gelden. Voor cliënten die zorg via de Wmo ontvangen, gelden de voorwaarden van de gemeente.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat u de zorgovereenkomst hebt getekend.

Een papieren versie kunt u aanvragen bij de wijkverpleegkundige of telefonisch via 0475-772592.